Rezygnacja


Ghostery Enterprise pomaga dowiedzieć się, w jaki sposób firmy gromadzą i wykorzystują dane użytkowników w celu kierowania do nich reklam oraz oferuje możliwość rezygnacji z kierowania reklam. Po rezygnacji ze śledzenia przez firmę za pośrednictwem witryny internetowej Ghostery Enterprise, Ghostery Enterprise wysyła komunikat do serwerów tej firmy. Ten komunikat zawiera żądanie wygenerowania na serwerze pliku cookie z rezygnacją i zapisania go na komputerze w postaci pliku cookie przeglądarki

Większość przeglądarek internetowych umożliwia przeglądanie zawartości plików cookie zapisanych na komputerze. W ten sposób można samodzielnie sprawdzić obecność plików cookie z rezygnacją. Na przykład oto, co przeglądarka Firefox pokazuje w przypadku plików cookie DoubleClick:


 

Aby zobaczyć zawartość pliku cookie z rezygnacją określonej firmy, przejdź do tej strony, wyszukaj firmę i kliknij na jej nazwę. Jeśli firma umożliwia rezygnację, wtedy będzie można zobaczyć informacje dotyczące plików cookie z rezygnacją w zakładce 'pliki cookie z rezygnacją'.

Należy sobie uświadomić, że pliki cookie nie są współużytkowane przez różne przeglądarki internetowe. Na przykład przeglądarki Internet Explorer i Firefox przechowują pliki cookie w różnych miejscach i nie odczytują nawzajem swoich plików cookie. Dlatego też po rezygnacji ze śledzenia przez firmę ABC w przeglądarce Internet Explorer, nie powoduje to rezygnacji ze śledzenia przez firmę ABC w przeglądarce Firefox. Należy powtórzyć proces rezygnacji ze śledzenia w przeglądarce Firefox, aby dokonać rezygnacji w obu przeglądarkach.